2557/04/20

Japan Design 5) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของญี่ปุ่น

Japan Packaging Design
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของญี่ปุ่น

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) ของชาวญี่ปุ่น
นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ในด้านการออกแบบอีกสิ่งหนึ่งของญี่ปุ่น ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับ
เวลาเราท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆ
เรามักจะสะดุดตากับ แบบบรรจุภัณฑ์ของอาหาร
บรรจุภัณฑ์ของสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของญี่ปุ่น
ซึ่งเมื่อต้องการความหรูหรา ก็ดูหรูเสียเหลือเกิน
เมื่อต้องการความน่ารัก ก็น่ารักเหลือเกิน

Japan Packaging Design
แนวคิดในการออกแบบของชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีต่างๆ งานอินทีเรียดีไซน์ เรื่อยไปจนถึงงานสถาปัตยกรรม
มักจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี
และในเวทีระดับโลก เราก็จะพบเห็นการออกแบบต่างๆของญี่ปุ่น
ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับโลก และเป็นที่สนใจของทุกคนอยุ่เสมอๆทุกๆปี

สินค้าของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน ในประเทศญี่ปุ่น
นับได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันที่สูงมาก
ดังนั้นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สิ่งสำคัญที่นักออกแบบชาวญี่ปุ่น มักจะคำนึงถึงเสมอ
ซึ่งก็คือเมื่อวางสินค้าของตน คู่กันกับสินค้าของเจ้าอื่นๆแล้ว
สินค้าตัวนั้น จะมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นเพียงไร และกลุ่มของลูกค้าคือใคร
ดังนั้น ก่อนที่จะทำการออกแบบ เจ้าของสินค้าก็จะทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสมอ

( ** เวลาผมเห็นสิ่งของอะไรก็ตามที่ใช้วัถุดิบจากธรรมชาติ อย่างสิ้นเปลือง
และในการออกแบบ ก็ออกมาได้ดูแย่มาก อีกทั้งประโยชน์ในการใช้สอย
ก็ดูไม่คุ้มค่ากับวัถุดิบจากธรรมชาติที่นำมาใช้เอาซะเลย
เห็นแล้ว ตัวผมเองมักจะรู้สึกเสียดายวัถุดิบที่ธรรมชาติให้มาทุกที ** )

ในประเทศญี่ปุ่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยผสมผสานเอกลักษณ์ของการออกแบบของญี่ปุ่น จะเป็นที่นิยมอย่างมาก
และด้วยแนวทางของการออกแบบเช่นนี้
ก็จะส่งผลให้สินค้าเหล่านั้น ได้เปรียบคู่แข่งในการแข่งขัน
มากกว่าการออกแบบ ที่ได้แรงบันดาลใจ เพียงจากความสะดวกในการใช้
หรือคิดถึงแต่ ความสนุกสนาน มากกว่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น ทั้งมีพรสวรรค์และความงาม ทันสมัย และ มีฝีมือสูง
ชาวญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะเก่งในเรื่องของการประยุกต์ใช้ธรรมชาติรอบๆตัว
เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบแล้ว ยังมีความคิดและความสามารถที่จะนำเทคโนโลยี
และการดีไซน์ มาผสมผสานให้เข้าใกล้ธรรมชาติอีกด้วย
ด้วยฝีมือ และทักษะความชำนาญ
แนวคิดความเป็นนามธรรม และ ความคิดสร้างสรรค์อันน่าตื่นตาตื่นใจ
สามารถทำให้เกิดจินตนาการที่กว้างไกลในการออกแบบ โดยไม่มีข้อจำกัด
แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของญี่ปุ่น
มักจะมีการอธิบายในรูปแบบเป็น 'การ์ตูน' หรือ 'ชีวิต' และ 'วิญญาณ' ภายใน
เป็นแนวคิดวิธีการ ที่ทำให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อ ได้รับการออกแบบได้อย่างเป็นอิสระ
และอีกสิ่งหนึ่งคือธรรมชาตินั้นมีบทบาทสำคัญในความงามของญี่ปุ่น
ในบางครั้งจึงเป็นการออกแบบโดยการเลียนแบบธรรมชาติ หรือนำวัสดุธรรมชาติมาใช้โดยตรง

ปัจจุบันชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ก็ยังคงมีความนิยมชมชอบใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ที่เรียกว่า "Wa" ไม่เปลี่ยนแปลง
ซึ่ง "Wa" ก็คือการนำธรรมชาติรอบๆตัว มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
โดยมักจะใช้สีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ หรือ สีที่อ่อนๆ
คุณค่าทางวัฒนธรรม 'Wa' ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ
'Wa' style นั้นบ่งบอกถึง "ความงาม" และบางสิ่งบางอย่างของ วัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
ปัจจุบัน 'Wa' วัฒนธรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่น
ก็ยังคงเฟื่องฟูในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น เป็นรูปแบบศิลปะที่ใช้การออกแบบที่ทันสมัย​​ ไร้กาลเวลา
มีความเรียบง่าย และ การใช้วัตถุในชีวิตประจำวัน
ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของ "ความเรียบง่ายที่ซับซ้อน"
ไม่ว่าจะเป็นออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) การออกแบบอาหารตัวอย่าง (Replica Food)
การสื่อความหมายด้วยภาพการ์ตูน หรือการออกแบบโดยใช้ตั้งแต่เทคนิคโบราณ
เทคนิคของการพับกระดาษ (origami) ไปจนถึงการออกแบบที่มีลูกเล่นไฮเทค ล้ำสมัย

และอีกสิ่งหนึ่งที่นับเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อวิถีการออกแบบของญี่ปุ่น คือความเชื่อทางศาสนา
ความเชื่อทางศาสนาของญี่ปุ่น ทำให้เกิดแนวความคิดของการเคารพต่อธรรมชาติ
การดำรงชีวิตที่ปรับตัวไปตามลักษณะเฉพาะ ของฤดูกาลต่างๆ
และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นชาวญี่ปุ่น จึงเห็นความสำคัญในการรีไซเคิล เป็นอย่างมาก
และ เห็นถึงความสำคัญของการสิ้นเปลืองสูญเสียวัสดุ
โดยในเรื่องของการรีไซเคิล ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีกฎหมายที่เข้มงวดในเรื่องนี้อยู่
ด้วยเหตุนี้เราจึงจะได้พบเห็น
สัญญลักษณ์ของการรีไซเคิลอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของญี่ปุ่น อยู่เสมอๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้องAbout the Author:
Pramote Patana :Creator of the work.