2557/02/24

2. ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ [Types of furniture]

ประเภทของเฟอร์นิเจอร์


ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ จะสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ดังนี้

แบ่งตามสถานที่ตั้ง
มีด้วยกันสองประเภท คือ 
  • - เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร (Indoor Furniture)

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้งอยู่เพื่อใช้สอยภายในบ้าน และ อาคารต่างๆ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใน จะต้องคำนึงถึง สัดส่วนต่างๆ
คำนึงถึง การจัดวางเพื่อให้มีที่ว่าง เพื่อการสัญจรภายในอาคาร


  • - เฟอร์นิเจอร์ภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture)

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้งอยู่เพื่อใช้สอยภายนอกบ้าน และ อาคารต่างๆ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายนอก จะต้องคำนึงถึง วัสดุที่นำมาใช้
คำนึงถึง สภาพแวดล้อม ต้องเป็นวัสดุไม่ถูกทำลายโดยแมลงต่างๆ
มีความทนทานต่อสภาพอากาศ เช่น ลม ฝน ความชื้น

..................................................

แบ่งตามลักษณะของการติดตั้ง
มีด้วยกันสองประเภท คือ 
  • - เฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว 
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย ตามความต้องการ
ในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว สามารถซื้อมาจัดวางได้เลย
นอกเสียจากว่า ผู้ใช้งานต้องการรูปแบบพิเศษ ที่ไม่มีขายในท้องตลาด


  • - เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน 
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ

1. เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน แบบที่มีโครงคร่าว 
จะมีโครงภายในเป็นไม้เนื้อแข็ง แล้วกรุด้วยไม้อัดทำสี หรือโชว์ลวดลายของไม้
หรืออาจจะ ปิดผิวไม้อัดด้วยวัสดุต่างๆเช่นผ้า ,กระจก ,
แผ่นลามิเนท หรือฟอร์ไมก้า ฯลฯ ตามแต่ผู้ออกแบบจะกำหนด
เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินแบบมีโครงคร่าว จะมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นาน

2. เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อิน  แบบไม่มีโครงคร่าว 
จะใช้วัสดุที่ทำมาจากส่วนผสมของ เส้นใยไม้หรือพืชที่มีเส้นใย
ผสานด้วยกาวสังเคราะห์ นำไปอัดให้แน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน 
เช่นแผ่น MDF (Medium Density Fiber Board), HDF (High Density Fiber Board) 
หรือพาร์ติเคิลบอร์ด (Particle Board) คือแผ่นวัสดุที่ทำจากเศษไม้ 
หรือวัสดุอื่นที่มีลิกนิน และเซลลูโลสอื่นๆ เป็นส่วนประกอบนำไปอัดให้แน่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน
วัสดุเหล่านี้ ไม่ทนทานต่อความชื้น 
และจะมี ความแข็งแรงทนทานที่น้อยกว่า เฟอร์นิเจอร์บิ้วท์อินที่มีโครงคร่าวเป็นไม้

..................................................

สิ่งที่ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ควรจะมีดังนี้

- ผู้ใช้
- ลักษณะ และพฤติกรรมในการใช้งาน
- สัดส่วน ,ขนาด
- สถานที่ตั้ง
- วัสดุ และอุปกรณ์
- เทคโนโลยีในกระบวนการ ของการผลิต
- การรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ไม่สิ้นเปลือง
- ความสวยงาม