2557/02/24

1.พื้นฐานการออกแบบ [design basis]

พื้นฐานการออกแบบ [design basis]

ทั้งในอดีต และในปัจจุบัน การออกแบบมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก
การออกแบบอาจจะถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อรองรับประโยชน์ในการใช้สอย
แต่ในปัจจุบัน คงต้องเพิ่มคำว่า
เพื่อความสวยงาม เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้เข้าไปด้วย
มนุษย์รู้จักใช้วัสดุจากธรรมชาติ มาเปลี่ยนรูปร่างเพื่อใช้งาน
เพื่อความสะดวกสบาย 
เช่นมนุษย์รู้จักที่จะนำวัสดุจากธรรมชาติ มาสร้างบ้านเพื่อหลบแดด หลบฝน
เมื่อสิ่งนั้นได้รับใช้มนุษย์ อำนวยประโยชน์แก่ความสบายในทางร่างกายแล้ว
มนุษย์ก็ยังต้องการ ความรู้สึกดีๆ ในทางจิตใจ
จึงเป็นการเกิดแรงผลักดัน ให้มีการสร้างสรรค์ ให้สวยงาม
เพื่อจรรโลงใจ แก่มนุษย์
ในปัจจุบัน เราจึงได้เห็นวิวัฒนาการของการออกแบบ
ตั้งแต่การออกแบบรูปร่างที่เรียบง่าย ไปจนถึง รูปร่างที่ซับซ้อน
หรือบางทีก็แปลกประหลาด นั่นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการ ของผู้ออกแบบ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยฝีมือของมนุษย์
เราจึงได้เห็นการออกแบบ ที่ช่วยเพิ่มความสุขสบายทั้งกายและใจ
อย่างที่เป็นในทุกวันนี้

ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครื่องใช้หรือของตกแต่ง
ทั้งภายในบ้าน ที่ทำงาน หรืออาคารห้างร้านต่างๆ
ไปจนถึง ภายนอกอาคาร หรือสวนสาธารณะ
ดังนั้น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์
จึงเป็นการออกแบบ เครื่องเรือน เครื่องใช้หรือของตกแต่ง
เพื่อประโยชน์ใช้สอย เพื่อความสวยงาม และความสะดวกสบาย
สำหรับสถานที่ต่างๆที่กล่าวมา

หรือ การออกแบบเครื่องประดับ
ก็เช่นกัน เป็นการออกแบบ เพื่อประโยชน์ใช้สอย
เพื่อความสวยงามของผู้สวมใส่

จึงสรุปได้ว่า การออกแบบต่างๆทั้งมวล
มีขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง